Tiêu chuẩn kỹ thuật

  1. Địa điểm đặt Trung tâm thu phát tập trung các kênh chương trình: Tòa nhà Internet, lô IIA, làng quốc tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  2. Các địa điểm trung tâm thu phát chuyển tiếp tại địa phương: Không.
  3. Tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh/ âm thanh:

-  Tiêu chuẩn mã hóa hình ảnh: H.264.

-  Tiêu chuẩn mã hóa âm thanh: AAC.

4.   Phương thức truyền dẫn tín hiệu: Sử dụng các giao thức: HLS (HTTP Live Streaming); MPEG DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP).

5.  Kỹ thuật khóa mã bảo vệ nội dung: Verimatrix.

6.   Tần số phát sóng: Không sử dụng tần số phát sóng.

7.   Khả năng chèn/ thay thế kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu: Chèn/ thay thế kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu tại Trung tâm thu phát tập trung các kênh chương trình.

8.   Quy định khác về kỹ thuật:

8.1 Độ phân giải và tốc độ tín hiệu:

-     Độ phân giải hình ảnh và tốc độ tín hiệu hình ảnh.

      + 160x284 @ 200 Kbps

      + 240x360 @ 500 Kbps

      + 360x640 @ 800 Kbps

      + 480x854 @ 1700 Kbps

      + 720x1280 @ 2600 Kbps

-  Tốc độ tín hiệu âm thanh: 64 Kbps, 96 Kbps.

8.2 Phương thức quản lý phạm vi cung cấp dịch vụ:

Quản lý phạm vi cung cấp dịch vụ theo phương thức lọc địa chỉ IP, những địa chỉ IP không thuộc lãnh thổ Việt Nam hoặc các địa chỉ IP giả mạo đều không được quyền truy cập, sử dụng dịch vụ.

8.3 Tên, biểu tượng của dịch vụ:

8.4 Cách thức truy cập để sử dụng dịch vụ:

- Người sử dụng dịch vụ (thuê bao) có kết nối Internet truy cập trực tiếp qua tên miền: sctvdigital.vn

- Người sử dụng dịch vụ (thuê bao) có kết nối Internet sử dụng ứng dụng

được cài đặt trên set top box, ứng dụng trên các thiết bị di động để truy cập và sử dụng dịch vụ.