• Bạn chưa đăng nhập xem video. Hãy đăng nhập để có thể xem nhiều hơn nhé !

BLV Linh Mèo là một trong hai bình luận viên AoE đầu tiên của…

4098 146

BLV Linh Mèo là một trong hai bình luận viên AoE đầu tiên của Việt Nam cùng với Duli. Ngay từ những ngày đầu thành lập GameTV, Linh Mèo đã là người cùng với Bé Yêu tham gia vào quá trình xây dựng.

Bạn đã xem chưa?